ΣΩΛΗΝΕΣ, ΒΑΝΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ, ΑΤΜΟΥ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

     
Αναζήτηση προϊόντων σε αυτήν την κατηγορία

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 0,3-0,7bar PN25 1/2"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 0,3-0,7bar PN25 1/2"x3/4" BSP -- κωδ. 406104 + 406110
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 0,3-0,7bar PN25 1/2
Κωδικός 406104Ε10
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 0,7-1,2bar PN25 1/2"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 0,7-1,2bar PN25 1/2"x3/4" BSP -- κωδ. 406104 + 406111
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 0,7-1,2bar PN25 1/2
Κωδικός 406104Ε11
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 1,2-1,7bar PN25 1/2"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 1,2-1,7bar PN25 1/2"x3/4" BSP -- κωδ. 406104 + 406112
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 1,2-1,7bar PN25 1/2
Κωδικός 406104Ε12
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 1,7-2,1bar PN25 1/2"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 1,7-2,1bar PN25 1/2"x3/4" BSP -- κωδ. 406104 + 406113
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 1,7-2,1bar PN25 1/2
Κωδικός 406104Ε13
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 2,1-2,6bar PN25 1/2"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 2,1-2,6bar PN25 1/2"x3/4" BSP -- κωδ. 406104 + 406114
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 2,1-2,6bar PN25 1/2
Κωδικός 406104Ε14
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 2,6-4bar PN25 1/2"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 2,6-4bar PN25 1/2"x3/4" BSP -- κωδ. 406104 + 406115
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 2,6-4bar PN25 1/2
Κωδικός 406104Ε15
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 4-6,5bar PN25 1/2"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 4-6,5bar PN25 1/2"x3/4" BSP -- κωδ. 406104 + 406116
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 4-6,5bar PN25 1/2
Κωδικός 406104Ε16
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 6,5-9bar PN25 1/2"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 6,5-9bar PN25 1/2"x3/4" BSP -- κωδ. 406104 + 406117
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 6,5-9bar PN25 1/2
Κωδικός 406104Ε17
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 9-12bar PN25 1/2"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 9-12bar PN25 1/2"x3/4" BSP -- κωδ. 406104 + 406118
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 9-12bar PN25 1/2
Κωδικός 406104Ε18
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 12-15bar PN25 1/2"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 12-15bar PN25 1/2"x3/4" BSP -- κωδ. 406104 + 406119
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 12-15bar PN25 1/2
Κωδικός 406104Ε19
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 15-18bar PN25 1/2"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 15-18bar PN25 1/2"x3/4" BSP -- κωδ. 406104 + 406120
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 15-18bar PN25 1/2
Κωδικός 406104Ε20
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 0,3-0,7bar PN25 3/4"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 0,3-0,7bar PN25 3/4"x1.1/4" BSP -- κωδ. 406105 + 406121
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 0,3-0,7bar PN25 3/4
Κωδικός 406105Ε10
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 0,7-1,1bar PN25 3/4"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 0,7-1,1bar PN25 3/4"x1.1/4" BSP -- κωδ. 406105 + 406122
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 0,7-1,1bar PN25 3/4
Κωδικός 406105Ε11
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 1,1-1,5bar PN25 3/4"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 1,1-1,5bar PN25 3/4"x1.1/4" BSP -- κωδ. 406105 + 406123
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 1,1-1,5bar PN25 3/4
Κωδικός 406105Ε12
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 1,5-2bar PN25 3/4"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 1,5-2bar PN25 3/4"x1.1/4" BSP -- κωδ. 406105 + 406124
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 1,5-2bar PN25 3/4
Κωδικός 406105Ε13
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 2-2,6bar PN25 3/4"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 2-2,6bar PN25 3/4"x1.1/4" BSP -- κωδ. 406105 + 406125
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 2-2,6bar PN25 3/4
Κωδικός 406105Ε14
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 2,6-3,3bar PN25 3/4"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 2,6-3,3bar PN25 3/4"x1.1/4" BSP -- κωδ. 406105 + 406126
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 2,6-3,3bar PN25 3/4
Κωδικός 406105Ε15
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 3,3-4,7bar PN25 3/4"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 3,3-4,7bar PN25 3/4"x1.1/4" BSP -- κωδ. 406105 + 406127
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 3,3-4,7bar PN25 3/4
Κωδικός 406105Ε16
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 4,7-7bar PN25 3/4"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 4,7-7bar PN25 3/4"x1.1/4" BSP -- κωδ. 406105 + 406128
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 4,7-7bar PN25 3/4
Κωδικός 406105Ε17
ποσότητα τεμ.

» Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 7-9,5bar PN25 3/4"
SPIRAX SARCO Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούντζινη με Κλειστό Άνω Μέρος, Λεβιέ Χειροκίνητης Εκτόνωσης και Θηλυκά Σπειρώματα, SV615AS 7-9,5bar PN25 3/4"x1.1/4" BSP -- κωδ. 406105 + 406129
Spirax Βαλβίδα Ασφαλείας Μπρούτζινη SV615AS 7-9,5bar PN25 3/4
Κωδικός 406105Ε18
ποσότητα τεμ.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 »
*Κάποια προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε ορισμένες αγορές.
GDPR » Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη απόδοση. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε την πολιτική μας για την Προστασία προσωπικών δεδομένων.
Πολιτικη Ιδιωτικοτητας σε PDF
ESPA